OHSAS 18001 versus ISO 45001

Het doel van managementsystemen is om de bedrijfsvoering continu te verbeteren. ISO-normen staan voor een innovatieve aanpak, gebaseerd op de behoeften van een moderne organisatie. De OHSAS 18001 voor veiligheid werd vorig jaar herzien en als ISO 45001 gepubliceerd, volgens de High Level Structure (HLS). Maar wat is er nu concreet verandert? En hoe kunnen we een ISO 45001-managementsysteem opzetten en invoeren? Sophie Van de Vyver volgde de opleiding ‘De ISO 45001 opzetten en invoeren’.

Is een ISO-managementsysteem iets voor u? Aangezien normen een samenvatting zijn van de goede bedrijfspraktijk, kan de norm ISO 45001 voor elke organisatie belangrijk zijn. De eisen zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type, omvang, producten of diensten.

 

De basis van ISO-normen

Sophie Van de Vyver: “De opleiding ‘De ISO 45001 opzetten en invoeren’ legt het systeem van de ISO-normen uit vanaf de basisprincipes. Wie zijn de medewerkers? Wat is de ijsbergtheorie? Hoe werkt het algemeen preventieprincipe? Wanneer spreek je van een gevaar of een risico? Waarom zou je een managementsysteem implementeren?”

“Daarna wordt dieper ingegaan op wat de ISO 45001-norm precies van bedrijven verwacht: zowel in theorie als heel praktisch. In het hoofdstuk ‘planning’ staat bijvoorbeeld zowel ‘acties om risico’s en kansen aan te pakken’ als ‘veiligheidsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken’. Want voldoen aan de norm, hoe doe je dat? De risico’s en kansen moeten geïdentificeerd en beoordeeld worden aan de hand van gedocumenteerde risicoanalyses. De inspectie verwacht bovendien dat je kan aantonen dat de compliance verplichtingen gekend, bekend en onderhouden zijn. De doelstellingen die je formuleert, moeten SMART zijn. Je moet kunnen aantonen dat de doelstellingen zijn vastgelegd, worden opgevolgd en aangepast wanneer nodig… Dat lijkt heel wat, maar veel bedrijven hebben ongetwijfeld al een goede basis, aangezien veel van de eisen overeenkomen met al bestaande wetgeving.”

 

OHSAS 18001 versus ISO 45001

Sophie: “Een belangrijk onderdeel is het verschil met de OHSAS 18001. Wat zijn de ‘major changes’, ‘minor changes’, ‘important changes’ en ‘new approaches’? Enkele voorbeelden van ‘major changes’:

  • De norm is doelgerichter en laat meer ruimte voor eigen invulling. De manier waarop bedrijven bepaalde zaken moeten documenteren, is versoepeld. Gebruik je graag procedures? Prima. Maar maak je liever gebruik van andere methoden, dan is dat even goed.
  • Leiderschap (vroeger directieverantwoordelijkheid): de directie zelf is volgens de nieuwe norm 100% verantwoordelijk voor de doeltreffendheid van het managementsysteem. Delegatie is uiteraard mogelijk, maar de directie zal wel geauditeerd worden.
  • Belanghebbenden: de ISO 45001 verplicht bedrijven de belanghebbenden vast te stellen en te monitoren.”

 

Zin in meer?

Benieuwd hoe je je bedrijf kan klaarmaken voor ISO 45001. Ga net zoals Sophie praktisch aan de slag tijdens de opleiding De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren.

Wil je meer informatie over gap-analyses ISO?  Klik hier.

Wens je begeleiding in het kader van de ISO-normen?  Klik hier.

 

Sophie Van de Vyver is HSE redacteur bij Wolters Kluwer. Ze heeft een doorgedreven interesse in arbeidsveiligheid. Ze volgde de Masteropleiding Veiligheidswetenschappen en volgt nu het postgraduaat Preventieadviseur niveau I.

 

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect