De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?

by Sofie Dhooge

U kunt maar beter geen inbreuken op de wetgeving hebben voor koelinstallaties. Milieu-inspectie doet controles en geeft boetes. Ze verwacht dat de exploitant (en de milieucoördinator) het onderhoud, de administratie en attesten van koelinstallaties nauwgezet opvolgt. Een eerste stap daartoe is kennis verwerven over koelinstallaties en alle wettelijke verplichtingen. Dit kan met de opleiding “De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?”.


Koelinstallaties vanuit 2 invalshoeken

Wat de opleiding bijzonder interessant maakt, zijn de meest courante knelpunten rond koelinstallaties die aan bod komen. Dit leunt zeer sterk aan bij de praktijk. U kunt er ook uw specifieke vragen voorleggen en leren uit ervaringen van anderen. De opleiding wordt gegeven door 2 docenten die het onderwerp elk benaderen vanuit hun eigen invalshoek: die van de milieucoördinator en die van de toezichthouder bij Milieu-inspectie. De twee onderdelen vullen elkaar perfect aan. Patsie Puype (milieuadviseur en milieucoördinator van APIS Milieuadvies) geeft een overzicht van de wetgeving en praktijktips aan de hand van een oefening. Om te weten welke wettelijke verplichtingen van toepassing zijn, is het vooral van belang om eerst informatie te inventariseren. Zij reikt daartoe een handige inventarisatiefiche aan die onmiddellijk toepasbaar is. Saartje Swinnen (Milieu-inspectie) licht toe waarop Milieu-inspectie focust bij inspecties van koelinstallaties. Hoe gaat zo’n controle in zijn werk?

 

Waar loopt het vaak mis met koelinstallaties?

 • Veel bedrijven hebben een onderhoudscontract met een erkend koeltechnisch bedrijf, maar weinige weten of de koeltechnicus die het onderhoud komt doen ook daadwerkelijk erkend is. Vlarem II legt op dat zijn erkenningsnummer vermeld staat op de onderhoudsattesten. Het is dus niet voldoende dat het koeltechnisch bedrijf erkend is, ook de technicus zelf. Dit garandeert dat het onderhoud op een goede manier gebeurt. Een belangrijk aandachtspunt voor Milieu-inspectie!
 • Vaak is er een logboek bij de koelinstallaties maar zijn niet alle verplichte gegevens erin opgenomen. Wanneer Milieu-inspectie langskomt voor koelinstallaties, zal zij dit zeker controleren. Vlarem II verplicht minstens volgende gegevens op te nemen in het logboek:
  1. de datum van ingebruikname van de koelinstallatie met vermelding van type koelmiddel en de nominale koelmiddelinhoud;
  2. de aard van controle-, onderhouds-, herstel- en installatiewerkzaamheden die aan een koelinstallatie worden verricht;
  3. alle storingen en alarmeringen met betrekking tot de koelinstallatie die mogelijk aanleiding kunnen geven tot lekverliezen;
  4. de hoeveelheid koelmiddel dat aan een koelinstallatie wordt toegevoegd en het relatief lekverlies na elke bijvulling;
  5. de hoeveelheid koelmiddel die uit een koelinstallatie wordt afgetapt en de hoeveelheid koelmiddel die is afgevoerd, met vermelding van datum, vervoerder en bestemming;
  6. een beschrijving en de resultaten van de lekdichtheidscontroles;
  7. significante periodes van buitenbedrijfstelling;
  8. indien de installatie buiten dienst is gesteld: de maatregelen die genomen zijn om het koelmiddel terug te winnen en te verwijderen;
  9. de voor- en achternaam en, indien van toepassing, het erkenningsnummer van de persoon die werkzaamheden en waarnemingen heeft verricht als genoemd onder a) tot en met h) en, indien van toepassing, de naam en het erkenningsnummer van de onderneming waarbij de persoon in dienst is;
  10. indien van toepassing, een attest dat is afgegeven door de onder i) bedoelde persoon met betrekking tot de door hem verrichte handelingen.
 • Hebt u een idee hoe groot de lekverliezen zijn van uw koelinstallaties? Exploitanten zijn hier vaak niet van op de hoogte. Weet dat het jaarlijks relatieve lekverlies niet hoger dan 5% mag zijn. Wanneer het relatieve lekverlies gedurende twee opeenvolgende kalenderjaren jaarlijks meer dan 10% bedraagt, dan moet de koelinstallatie binnen 12 maanden na de vaststelling buiten bedrijf gesteld worden. Het is dus van belang om dit op te volgen.
 • Voor airco’s vanaf een bepaald koelvermogen moet er een energetische keuring gebeuren. Hier is de moeilijkheid het toepassingsgebied van de wetgeving correct te interpreteren: valt een airco onder de energetische keuring of niet? Daarvoor moet het in de eerste plaats gaan om comfortkoeling en geen proceskoeling. Maar wat moeten we precies verstaan onder “comfortkoeling”? Dit wordt uitvoerig besproken met voorbeelden. Goed om weten: bij een combinatie van comfortkoeling en proceskoeling, geldt de strengste verplichting en moet een energetische keuring gebeuren!

 

Pluspunten van deze opleiding

 • Patsie Puype en Saartje Swinnen brengen elk vanuit hun eigen invalshoek nuttige informatie aan: hoe als milieucoördinator de wetgeving toepassen en hoe als toezichthouder controles uitvoeren.
 • De opleiding is onmiddellijk toepasbaar is in de praktijk: u krijgt oplossingen aangereikt voor veel voorkomende knelpunten.
 • De deelnemers krijgen de kans om in te pikken met eigen cases.

 

Zin in meer?
Wilt u beter op de hoogte zijn van de verplichtingen die u moet naleven inzake de koelinstallaties en wat u mag verwachten tijdens een controle van de milieu-inspectie? Volg dan de opleiding 'De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s: bent u al mee?' Wilt u graag een overzicht van al onze opleidingen HSE? Download hier de catalogus.

Lees ook