Help, ik moet een arbeidsongeval onderzoeken!

by Sara Bossers

Het hoofddoel van een preventieadviseur is het aantal arbeidsongevallen (en beroepsziekten) zo laag mogelijk te houden. Indien er zich op het werk toch een arbeidsongeval voordoet, is het zeer belangrijk om herhaling te voorkomen. Om te achterhalen hoe zoiets voorkomen kan worden, is een arbeidsongevallenonderzoek noodzakelijk.

 

Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar in de praktijk wordt het vaak afgeschoven op de preventiedienst. Hoe begin je hieraan? Een praktijkgerichte opleiding over arbeidsongevallen voor de preventieadviseur kan daarom nuttig zijn om de kneepjes van het vak te leren, maar ook voor diegenen die een opfrissing nodig hebben!

De opleiding start met een aantal basisbeginselen voor de preventieadviseur. Wat is het verschil tussen een incident en een ongeval? Wat voor soort incidenten bestaan er? Ook de wettelijke definitie van een arbeidsongeval wordt besproken. Toch wordt er niet veel aandacht besteed aan wetgeving, aangezien er van een preventieadviseur verwacht wordt dat men de wetgeving rond arbeidsongevallen enigszins onder de knie heeft. De focus van deze opleiding ligt meer op de aangifte, het onderzoek van een arbeidsongeval en de stappen die daarop volgen.

Er worden ook een aantal tips meegegeven om een melding van een incident of ongeval te stimuleren. Enkele voorbeelden:

  • Er moet een intern document van melding ter beschikking zijn van het personeel en de leidinggevenden.
  • Het kan nuttig zijn om een algemene mailbox aan te maken zodat een opvolging constant verzekerd is. Ook een telefoonnummer voor dringende meldingen is aangeraden (24/7).
  • Plaats de noodzakelijke telefoonnummers op het startscherm van de beeldschermen.
  • Voorzie een homepage van de interne dienst.

Om een ongeval te onderzoeken kan men ofwel een statistisch onderzoek uitvoeren, ofwel een individueel onderzoek (per ongeval). Dit statistisch onderzoek is een verzameling van al het cijfermateriaal (uur van het ongeval, plaats, afdeling, leeftijd, plaats en aard van het letsel, etc.) en is nuttig om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van de incidenten en ongevallen op het werk. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in de statistieken tussen lichte ongevallen, ongeval zonder ongeschiktheid, ongeval met aangepast werk, ongeval met ongeschiktheid, ernstige ongevallen, zeer ernstige ongevallen en woon-werk ongevallen. Een individueel onderzoek gebeurt aan de hand van een oorzakenboom en de MUOPO – methode. Tijdens de opleiding ‘Arbeidsongevallen in de praktijk’ worden twee praktijkvoorbeelden van een casus op een participatieve wijze uitgewerkt.

 

Een echte praktijkgerichte opleiding die je de kneepjes van het vak leert.

Sara Bossers

 

Wanneer er zich een (ernstig) arbeidsongeval voordoet, wordt het sterk aangeraden om de plaats van het ongeval te bezoeken. Op die manier kan je feiten, fotomateriaal, de eerste gegevens van het slachtoffer en andere nuttige informatie verzamelen. Eventueel kunnen ook nog directe acties genomen worden om de omgeving veilig te stellen. Plan daarna zo snel mogelijk een debriefing. In zo’n debriefing wordt het ongeval overlopen met alle vereiste aanwezigen. Dit zijn vaak het slachtoffer, eventuele getuigen, de preventieadviseur, de eerste verantwoordelijke en/of het diensthoofd, een medewerker van de opleidingsdienst en medewerkers van het CPBW bij een (zeer) ernstig ongeval. Vraag steeds om de betrokken PBM’s, werkkledij, gereedschappen, enz. mee te brengen naar de debriefing. Deze kunnen bijdragen tot het onderzoek. Tijdens de opleiding wordt een rollenspel georganiseerd waarin de deelnemer leert hoe je zo’n debriefing best kunt voorbereiden en hoe je je moet gedragen. Er is geen betere manier om iets te leren dan door het te doen.

 

Zin in meer?

Volg dan de opleiding ‘Arbeidsongevallen in de praktijk’.  Wil je sterk staan in brand- en arbeidsveiligheid? Ontdek hier alles over brandpreventie, risicoanalyses en een sterk preventiebeleid.

 

Lees ook