Het omgevingsloket nu digitaal en efficiënter

Het omgevingsloket nu digitaal en efficiënter
Sinds vorig jaar kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via een digitaal loket. Dit zorgt voor meer efficiëntie, minder administratieve last, en vele andere verbeteringen. We lijsten ze voor u op.

Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat één omgevingsvergunning nu de stedenbouwkundige, de milieu- en verkavelingsvergunningen verenigt. Sinds vorig jaar kunt u zo’n omgevingsvergunning aanvragen via een digitaal loket. Dit zorgt voor meer efficiëntie en minder administratieve last. Maar er zijn nog ingrijpende verbeteringen aan het omgevingsloket op komst. We lijsten ze voor u op.

Makkelijk medewerkers toevoegen

Sinds eind maart kan een initiatiefnemer (zoals een exploitant, aanvrager of architect) ook na het indienen van de aanvraag nog persoonsgegevens wijzigen, personen toevoegen of de betrokkenheid van een persoon opzeggen. Het invoerscherm werd hiervoor aangepast.

Op dit moment lopen er tests om instanties en ondernemingen lees-of schrijfrechten te geven aan hun medewerkers. Daarbij krijgen medewerkers via hun werklogin automatisch toegang tot alle projecten waar hun organisatie bij betrokken is. Zo moeten ze niet elke keer aan een project worden toegevoegd. Bedrijven zullen zichzelf kunnen registreren, zoals ze dat vandaag al kunnen in het Ondernemersloket.

Aangepaste projectinhoud

Daarnaast zal het loket de mogelijkheid voorzien om een aangepaste projectinhoud in te dienen bij het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek of als wijzigingsverzoek. Op die manier is de inhoud van het project altijd correct beschikbaar online.

Ook de communicatie rond beroepschriften belooft te verbeteren en er komen specifieke aanpassingen voor inwoners van faciliteitengemeenten rond Brussel, conform de taalwetgeving.

Efficiëntere volgende aanvraag

Deze zomer krijgt het Omgevingsloket bovendien een nieuw jasje. De aangepaste lay-out moet de gebruiksvriendelijkheid van het loket verhogen.

Op langere termijn zal ook een volgende aanvraag vlotter verlopen. Er komt een beslissing in gestructureerde vorm waardoor gegevens automatisch gebruikt kunnen worden bij een volgende aanvraag. Dat maakt het mogelijk om de gecoördineerde vergunningstand van een ingedeelde inrichting of activiteit als vertrekbasis te gebruiken bij een volgende aanvraag. Begin juni organiseert het Departement Omgeving hierover informatiesessies voor de lokale besturen, architecten, adviesinstanties en milieuprofessionals.

Bron: hseworld.be

Zin in meer?

Wilt u leren hoe u een omgevingsvergunningsdossier online indient? Of wilt u uw kennis over ruimtelijke ordening bijspijkeren zodat u helemaal mee bent met alle nieuwe wetgevende initiatieven? Schrijf dan in voor de opleidingen ‘De omgevingsvergunning’ en ‘Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten’!

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect