HSE-barometer: ISO-normen steeds populairder

by Audrey Van den Bempt

De implementatie van managementsystemen die voldoen aan de ISO-norm is populair. Volgens 59% van de HSE-professionals beschikt hun bedrijf over een ISO-managementsysteem. Dat blijkt uit de jaarlijkse HSE-barometer(*). Het verbeteren van de veiligheidspreventie en het milieubeleid is de grootste drijfveer om de ISO-normen te halen.

 

Populaire ISO-normen volgens de HSE-barometer

Een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 14001-norm wordt het vaakst toegepast. De norm eist een continue verbetering van de prestaties van het bedrijf op het gebied van milieubescherming. 37% van de preventieadviseurs en 52% van de milieucoördinatoren – die de enquête voor de HSE-barometer invulden – geven aan dat hun bedrijf over zulk systeem beschikt. 17% van de milieucoördinatoren wil dit managementsysteem in de toekomst invoeren.

Ook het realiseren van de ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagementsysteem is in trek. 52% van de preventieadviseurs zegt dat hun bedrijf het ISO-9001 certificaat op zak heeft. Dat bewijst dat een organisatie werk maakt van een goede relatie met de klant en voldoet aan de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tot slot neemt 11% van de preventieadviseurs zich voor om de OHSAS 18001-norm te behalen. De norm houdt rekening met de gezondheid en veiligheid van medewerkers. In de loop van 2018 wordt dit de ISO 45001-norm.

Volgens de bevraging is het verbeteren van de veiligheidspreventie- en milieubeleid de grootste drijfveer om deze ISO-managementsystemen te implementeren.

 

Moeilijkheden bij het halen van de ISO-normen

Het invoeren van de ISO-45001, ISO-14001 en de ISO-9001 normen verloopt niet altijd even vlot. Hoe ervaren preventieadviseurs de transitie naar een nieuw managementsysteem? Uit een kleine bevraging bij een 30-tal preventieadviseurs komen deze struikelblokken aan het licht:

  • Het gebrek aan kennis over de inhoud van een veiligheidsmanagementsysteem en de nieuwe normen wordt het meest aangegeven als iets dat beter kan.
  • Een gebrek aan tijd om de nieuwe evoluties in de managementsysteemnormen door te nemen.
  • Het moeizaam adopteren van een aangepaste ‘mindset’ door de organisatie.
  • De integratie van het veiligheidsmanagementsysteem in de organisatie en in het bestaande kwaliteit- en milieumanagementsysteem.
  • De verschillende aanpak van de kwaliteits-, preventie- en milieudienst.

 

Om te eindigen met een positieve noot: veel preventieadviseurs zien de integratie van ISO-managementsystemen ook als een unieke kans om te leren over de verschillende aspecten van kwaliteit- en milieumanagement. Ze ervaren vooral voordelen bij een geïntegreerd managementsysteem waarbij welzijn, kwaliteit en milieu als een geheel worden bekeken. Dergelijke aanpak geeft minder belasting voor de gehele organisatie.

Meer info over de diensten i.v.m. de GAP-analyse vind je terug op onze vernieuwde HSE-world, onze portaalsite over veiligheid en milieu.

 

Zin in meer?

We hebben opleidingen over het opzetten, onderhouden en verbeteren van deze kwaliteitsmanagementsystemen in jouw bedrijf:

 

(*) De enquête voor de recentste barometer werd uitgevoerd in december 2016 door het onafhankelijke onderzoeksbureau iVOX en bevroeg bijna 2.000 respondenten: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, maar ook directieleden, bedienden en arbeiders.

Lees ook