Omgevingsloket gebruiksvriendelijker door nieuwe lay-out

Omgevingsloket gebruiksvriendelijker door nieuwe lay-out

Sinds vorig jaar kunnen veiligheids-of milieuverantwoordelijken een omgevingsvergunning aanvragen via een digitaal loket. Na verschillende verbeteringen heeft het Omgevingsloket nu ook een nieuwe lay-out. Die moet het u nog gemakkelijker maken om een vergunning in orde te brengen. Wij zetten de veranderingen voor u op een rijtje.

  • Als u zich als aanvrager aanmeldt op het Omgevingsloket nadat een project is ingediend, komt u terecht op een overzichtsscherm met alle relevante gegevens. Daar ziet u alle acties die u kunt uitvoeren, specifieke acties die de overheid van u verwacht en recente gebeurtenissen waarover u een notificatiemail ontving.
  • Alle gebeurtenissen die bij een specifieke behandelingsstap horen worden nu samen gevisualiseerd.
  • Met de nieuwe lay-out is het overzichtelijker welke personen betrokken zijn bij de aanvraag. Ook is het eenvoudiger om aan een (rechts)persoon) een bepaalde hoedanigheid toe te kennen of een (rechts)persoon te laten vertegenwoordigen door een andere.
  • Er is geen veelheid aan tabbladen meer voor elke nieuwe fase. Eén tabblad bevat de inhoud van het project, een ander tabblad toont het verloop en de betrokken personen.
  • Ten slotte is het nu mogelijk om aan te melden namens een onderneming. Dat gaat in drie stappen: de onderneming stelt een toegangsbeheerder aan, die bepaalt wie namens de onderneming toegang krijgt tot het loket en zo kan een werknemer zich aanmelden namens de onderneming. Een uitgebreide handleiding vindt u hier.

Bron: https://hseworld.wolterskluwer.be/nl/

Wilt u nog meer weten over de complexe wetgeving en nieuwste aanpassingen van het omgevingsrecht?

Tijdens de Wolters Kluwer opleiding ‘Handhaving van het omgevingsrecht’ leert u meer over bestuurlijke maatregelen en hoe u strafprocedures vermijdt.

In de cursus ‘De omgevingsvergunning’ leert u hoe u een omgevingsdossier opmaakt en indient.

Uw kennis over ruimtelijke ordening bijspijkeren om efficiënter samen te werken met professionele gesprekspartners? Ontdek onze opleiding ‘Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten’.

Een goede milieuboekhouding en een efficiënte administratie zijn essentieel voor uw onderneming. Ontdek de basics tijdens de basisopleiding milieuadministratie. Hebt u de basics onder de knie? Blijf dan up-to-date met het praktijkgericht seminarie ‘Update milieuadministratie’.

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect