Opslag van gevaarlijke producten bekeken door bril van Milieu-inspectie

by Sofie Dhooge

Het is geen eenvoudige opgave om de opslag van gevaarlijke producten goed te beheersen. U hebt te maken met nogal wat verplichtingen vanuit de wetgeving: inkuiping, scheidingsafstanden, onderzoeken door externe deskundigen, register gevaarlijke producten voor klasse 1-inrichtingen, enz. Maar wat is nu echt van belang voor Milieu-inspectie? Dat krijgt u te horen in de opleiding “Opslag van gevaarlijke producten volgens Vlarem”.

 

Register gevaarlijke producten

Wanneer Milieu-inspectie controles uitvoert op de opslag van gevaarlijke stoffen, staat het register gevaarlijke producten bovenaan hun lijstje. Ze willen vooral nagaan of de reële aanwezigheden gevaarlijke producten overeenstemmen met de vergunde hoeveelheden. Op basis van een steekproef controleert Milieu-inspectie het register ook op volledigheid. Zijn alle opgeslagen producten mee opgenomen?

In de syllabus zit een volledig uitgewerkt voorbeeld van een register gevaarlijke producten. Pieter Grauls van Sertius geeft uitvoerig uitleg bij de inhoud hiervan. Zo is er een belangrijk verschil tussen aanwezige hoeveelheden en opgeslagen hoeveelheden. Voor het register is het van belang om de reëel opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke producten op te nemen.
Ook goed om weten is de beschikbaarheid van de gegevens uit het register: hoe lang moet u de informatie uit het register bijhouden? U doet er goed aan om maandelijks een rapport te trekken en dat dan gedurende 1 maand ter beschikking te houden van Milieu-inspectie. Wanneer de hoeveelheden tussentijds sterk wijzigen, dan is het vanzelfsprekend nodig om sneller te actualiseren.

 

Controles door Milieu-inspectie

In het tweede deel van de opleiding bekijken we de opslag van gevaarlijke producten door de bril van Milieu-inspectie. Philip Tanghe van Milieu-inspectie vertelt vanuit eigen ervaring waar vaak knelpunten optreden tijdens controles:
– het register van gevaarlijke producten;
– de signalisatie op tanks en aan de vulpunten;
– de verplichte tankkeuringen volgens Vlarem II: frequentie en attesten;
– de scheidingsafstanden tussen opslagtanks;
– de vulverrichtingen van tanks en toezicht hierbij.

Op een bevattelijke manier wordt toegelicht wat de wetgeving precies oplegt en hoe u dit in de praktijk moet aanpakken.

Interessant om horen is ook hoe Milieu-inspectie omgaat met inbreuken op de wetgeving. Wanneer geeft ze een aanmaning, in welke gevallen komt er een PV? Philip Tanghe licht toe aan de hand van de criteria die hiervoor worden gebruikt.

 

Praktijkcase

Afsluiten doet Philip Tanghe met een interessante prakijkcase: een incident m.b.t. gevaarlijke producten. Door het volledige proces te schetsen, wordt duidelijk waar het is verkeerd gegaan en welke lessen we hieruit kunnen trekken.

 

Zin in meer?

Wilt u leren hoe u een bezoek van de milieu-inspectie voorbereidt?  Alle informatie verneemt u tijdens de opleiding ‘Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem‘.

Ontdek hier alles over brandpreventie, risicoanalyses en een sterk preventiebeleid.

Onze ervaren HSE-experts kunnen u bijstaan, ondersteunen of begeleiden bij het uitvoeren van opdrachten en taken van uw HSE-beleid. Alle info vindt u hier.

 

 

Lees ook