Safety & security: een uitdagend huwelijk

Beveiliging is de laatste jaren een sleutelwoord geworden. Door de terreurdreiging en opkomst van cybersecurity, is er een toegenomen aandacht voor beveiliging in nationale, Europese en internationale wetgeving. Het verbaast dan ook niet dat HSE-professionals verschillende petjes dragen. Uit de resultaten van de HSE TrendCatcher bleek al dat 70 % van de HSE-professionals naast HSE-taken ook nog andere verantwoordelijkheden heeft. Zo krijgt 3 op 10 preventieadviseurs ook security-taken toegewezen. Maar hoe zorg je voor een goede integratie van safety en security in je bedrijf?

Verschillende petjes

De NIB-richtlijn (IT Security) bestaat sinds 2016. De Richtlijn inzake terrorismebestrijding sinds 2017. De Camerawet en GDPR sinds 2018. Beveiliging komt meer en meer op de radar en een HSE-professional moet daarop kunnen inspelen. De HSE TrendCatcher gaf al aan dat de HSE-professional steeds meer rollen op zich neemt. Hoe kleiner het aantal medewerkers en hoe lager het risicoprofiel van het bedrijf, hoe vaker extra taken worden toebedeeld. Voor de milieucoördinator is dat meestal kwaliteit (‘Q’) en voor de preventieadviseur security (‘S’). Daarbij is het belangrijk om het onderscheid tussen security (beveiliging) en safety (veiligheid) duidelijk te stellen.

Safety versus Security

Bij beveiligingsrisico’s is er sprake van het opzettelijk schade berokkenen door mensen. Denk aan agressie, vandalisme, terrorisme, spionage of diefstal. Bij veiligheidsrisico’s gaat het over het niet opzettelijk falen van mensen of installaties. Denk aan een ongeval of een machine die blokkeert.

Het is in het belang van je bedrijf om een goede interactie te vinden tussen veiligheid en beveiliging. Daarbij is het zoeken naar een evenwicht tussen beide belangen. Zo is het voor de beveiliging beter om gegevens af te schermen terwijl dat de veiligheid juist in het gedrang kan brengen. Een voorbeeld is die van tankopslag. Tanks worden voorzien van een leesbaar bord waarop staat welk product er in de tank opgeslagen is. Het is voor de veiligheid namelijk belangrijk om te weten over welk product het gaat, bijvoorbeeld wanneer de hulpdiensten in noodsituaties moeten ingrijpen. Maar die transparantie kan voor de beveiliging wel gevaarlijk zijn. Zo kan iemand met slechte bedoelingen weten waar een gevaarlijk product opgeslagen is. Een ander voorbeeld is een nooduitgang die gebruikt kan worden als vluchtweg maar ook dient om ongenode gasten buiten te houden.

Integratie

Vaak zijn safety en security nog twee zelfstandig opererende eilandjes. Maar door de overlap van de twee vakgebieden, zetten steeds meer bedrijven in op een integratie. Dat biedt veel voordelen. Door samenwerking en betrokkenheid zijn werknemers gemotiveerder om maatregelen te aanvaarden en continu te verbeteren. Bovendien is zo’n integratie ook kostenefficiënt.

Een must is wel dat werknemers op de hoogte zijn van het onderscheid tussen beveiliging en veiligheid. In het Engels – safety en security – klinkt het verschil al duidelijker. Wanneer dat niet het geval is, kan het juist leiden tot conflicten en onveilige situaties. Het is dus van belang om de juiste terminologie te hanteren en voorbij praktische problemen te kijken. Op die manier kan een integratie zorgen voor een efficiënter en eenvoudiger beleid.

Bron: hseworld.be

Draagt u als HSE-professional ook het security- én safety-petje? Wilt u weten hoe u beide ballen in de lucht houdt? Volg onze basisopleiding Security Management en leer in twee dagen hoe u een security beleid opstelt en en een handig stappenplan implementeert. Voor nieuwe security managers, safety managers, HSE-professionals en preventieadviseurs.

 

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect