Security management: ga voor een optimaal veiligheidsbeleid

Security management: ga voor een optimaal veiligheidsbeleid
Hoe bouw je als bedrijf een doeltreffend, maar ook leefbaar en breed gedragen veiligheidsbeleid uit? Dat is de insteek van een nieuwe opleiding ‘Security Management’ die NCOI binnenkort organiseert. Docente Ann Vanzulpele licht een tip van de sluier.

Hoe zorg je ervoor dat enkel geaccrediteerde mensen toegang krijgen tot je bedrijf? Mag je zomaar camerabewaking op de werkvloer installeren? Hoe kan je de risico’s inschatten die een bepaald bedrijf loopt? Dat zijn maar enkele van de vragen die Ann zal beantwoorden tijdens de opleiding Security Management.

Security of safety?

“Security Management gaat over het analyseren van bestaande én toekomstige risico’s die een bedrijf loopt en het uitbouwen van een preventieplan daarvoor”, zegt Ann. “Je mag het niet verwarren met ‘safety management’, dat gaat specifiek over risico’s op de werkvloer. Al zullen de wegen van een securitymanager en safety manager in een bedrijf natuurlijk wel vaak kruisen.”

Ook de ‘preventieadviseur’ wordt soms wel eens met de securitymanager verward, aldus Ann. En alweer: twee verschillende werelden. “Er is natuurlijk wel samenwerking, maar een preventie-adviseur ziet toe op bijvoorbeeld de ergonomie van de bureaustoelen of het feit dat er losliggende tegels liggen in de fabriekshal. Als bijvoorbeeld een preventieadviseur Covid-maatregelen opstelt, kan de securitymanager wel toezien op de uitvoering daarvan.”

Toegangscontrole

Securitymanagement is de jongste decennia enorm geëvolueerd, legt Ann uit. “Vroeger ging het bijna enkel over toegangscontrole, maar door de invoering van nieuwe technologieën wordt ons werkveld veel breder. Als je begint te praten over alarmsystemen, sensoren en camerabewaking, komen daar meteen ook zaken bij kijken als de ‘Wet-Jambon’, die de bewakingssector reguleert, maar ook bijvoorbeeld privacywetten als de GDPR. Ook integrale veiligheid komt aan bod.

Je moet beseffen dat je je niet tegen álles kunt wapenen, maar dat het wel absoluut zinvol is om de grootste risico’s uit te sluiten
Ann Vanzulpele

Van drie tot duizend werknemers

De cursus mikt vooral op middelgrote en grotere bedrijven, al kunnen ook kleinere ondernemingen er hun voordeel mee doen. De leerstof zal ook zoveel mogelijk op de individuele cursisten toegespitst worden. Ze zullen wat ze geleerd hebben meteen zelf op hun specifieke situatie moeten toepassen. “Soms werk ik met bedrijven met drie werknemers, soms met 1.000 werknemers”, vertelt Ann. “Maar meer dan het aantal werknemers hangt veel vooral af van wat de ondernemingen willen: een zeer strikt security-beleid dat het bedrijf in een versterkte burcht verandert? Of een security-beleid dat leefbaar blijft, maar dat breed gedragen is en waar werknemers niet het gevoel hebben dat ze voortdurend gecontroleerd worden? Die balans moet je zien te vinden en dat betekent dat je als securitymanager ook over een stuk empathie moet beschikken én sociaalvoelend moet zijn.”

Wat ook heel erg samenhangt met de beste security-aanpak voor een bepaalde onderneming is de risicoanalyse die eraan voorafgaat. Ann: “Zulke analyses zullen we dan zeker ook bespreken tijdens de opleiding en toepassen op bepaalde cases. Het spreekt voor zich dat het security-beleid er heel anders zal uitzien voor verschillende types ondernemingen, bijvoorbeeld op een steenworp van een autosnelweg gelegen of net in een klein, rustig dorpje. Ook zaken als bijvoorbeeld de criminaliteitsstatistieken of het al dan niet aanwezig zijn van een Buurtinformatienetwerk spelen daarbij een rol.”

IT-fraude en cybersecurity

Om af te sluiten: een blik in de glazen bol. Hoe gaat ‘securitymanagement’ evolueren de komende jaren? “Er zijn wel een paar tendensen die erop wijzen dat de grenzen van ons vakgebied steeds ruimer zullen worden”, zegt Ann. “Neem bijvoorbeeld financiële fraude via computers en IT-netwerken. Dat zijn zaken waar we de komende jaren almaar vaker mee geconfronteerd zullen worden. Tegelijk moet je ook beseffen dat je je niet tegen álles kunt wapenen, maar dat het wel absoluut zinvol is om de grootste risico’s uit te sluiten.”

Zin in meer?

Wil je zelf een efficiënt securitybeleid opstellen of je huidige veiligheidsbeleid optimaliseren? Dan is de basisopleiding Security management jou op het lijf geschreven.

Biografie

Ann Vanzulpele startte haar loopbaan bij de securityprovider Securitas. Vervolgens werkte zij als securityspecialist bij bedrijven zoals Cobelguard en Brussels Airlines. Sinds enkele jaren werkt Ann als zelfstandige veiligheidsconsultant met als diensten: het uitvoeren van Veiligheidsaudits, het implementeren van risicomanagement, het in plaats stellen van Crisismanagement, Training/coaching in security en het verlenen van security interim-management.

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect