Veilig ventileren in bedrijfsruimtes: vijf actuele richtlijnen

Veilig ventileren in bedrijfsruimtes: vijf actuele richtlijnen
HVAC- en ventilatiesystemen blijken geen mogelijke verspreidingsbron van COVID-19. Toch is het bij deze pandemie aangewezen om enkele voorzorgsmaatregelen te treffen. Inzetten op onderhoud blijft immers belangrijk voor een goede binnenluchtkwaliteit. Daikin, de Belgische producent van klimaatsystemen, zet enkele richtlijnen op een rijtje.

HVAC- en ventilatiesystemen blijken geen mogelijke verspreidingsbron van COVID-19. Toch is het bij deze pandemie aangewezen om enkele voorzorgsmaatregelen te treffen. Inzetten op onderhoud blijft immers belangrijk voor een goede binnenluchtkwaliteit. Daikin, de Belgische producent van klimaatsystemen, zet enkele richtlijnen op een rijtje.

1. Ventileer goed

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk om bedrijfsruimtes te ventileren. Luchtreiniging gebeurt zowel door het verdringen van vervuiling (luchttoevoer) als het verwijderen van vervuiling (luchtafvoer). Europese normen bevelen aan om de werkingstijden van HVAC-installaties te verlengen, zelfs bij voorkeur tot 24/7. De algemene regel is simpel: zoveel mogelijk buitenlucht en zo weinig mogelijk personen in de ruimte. Geen mechanische ventilatie beschikbaar? Dan is raamventilatie nodig om te verluchten.

2. Zet niet in op bevochtiging

Bevochtiging en airconditioning blijken geen merkbaar effect te hebben in het terugdringen van COVID-19. Het virus is immers behoorlijk bestendig tegen veranderingen in de omgeving. Alleen een temperatuur boven de 30°C en een relatieve vochtigheid boven de 80 % zouden een invloed hebben. Maar dat is natuurlijk geen haalbare kaart in bedrijfsgebouwen.

3. Let op met de warmteterugwinning

Het is aanbevolen om warmtewisselaars tijdens deze periode uit te zetten. Virusdeeltjes kunnen zich namelijk verplaatsen van de afvoerlucht naar de toevoerlucht. Heb je een vermoeden van lekken in de warmteterugwinningsecties? Dan kan drukaanpassing een oplossing zijn. Zo voorkom je dat een hogere druk aan de extractiezijde voor lekkages zorgt naar de toevoerzijde.

4. Gebruik geen recirculatie

Houd de recirculatieregisters gesloten. Anders kunnen virusdeeltjes in retourkanalen het gebouw weer binnenkomen. Dit kan uiteraard eventuele problemen met het koelings-of verwarmingsvermogen opleveren. Maar de bescherming van de volksgezondheid heeft prioriteit op het verzekeren van thermisch comfort.

5. Reiniging van kanalen is niet nodig

Een goed onderhoud is belangrijk maar het reinigen van ventilatiekanalen blijkt geen belangrijk effect te hebben op de veiligheid. Virussen die zich aan kleine deeltjes hechten, komen immers niet zo gemakkelijk in de kanalen terecht. Normaal gezien worden ze door de luchtstroom afgevoerd. Buitenluchtfilters veranderen is evenmin nodig. De grootte van een coronavirusdeeltje is kleiner dan het vanggebied van de fijne filters en buitenlucht neemt slecht zelden virussen mee. Voor het vervangen van filters, volg je best de normale onderhoudsprocedures. Verstopte filter? Breng dan een nieuwe aan, want anders wordt de luchttoevoer verminderd.

Bron: https://hseworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/veiligheid/ventilatiesystemen-en-covid-19-enkele-richtlijnen/

Zin in meer?

Bent u helemaal up-to-date over de verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s? Schrijf u in voor onze opleiding ‘Koelinstallaties: stand van zaken’. Zo leert u alles over de nodige verplichtingen en bent u klaar voor een controle van de milieu-inspectie. Bekijk ook onze opleiding ‘Binnenmilieu’ en ontdek alles over het nieuw KB binnenlucht, thermisch comfort, verlichting, akoestiek en andere factoren.

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect