Vlarem-trein 2017: wat is er veranderd?

Vlarem-trein 2017: wat is er veranderd?
De definitieve versie van de Vlarem-trein 2017 is op 3 mei 2019 goedgekeurd. Hierbij heeft de tekst heel wat wijzigingen ondergaan. Hieronder vind je een overzicht van nieuwigheden die werden toegevoegd aan de finale versie en wijzigingen aan Vlarem II die in de laatste fase zijn geschrapt.

De definitieve versie van de Vlarem-trein 2017 is op 3 mei 2019 goedgekeurd. Hierbij heeft de tekst heel wat wijzigingen ondergaan. Hieronder vind je een overzicht van nieuwigheden die werden toegevoegd aan de finale versie en wijzigingen aan Vlarem II die in de laatste fase zijn geschrapt.

Nieuw in finale versie

Volgende nieuwe artikels werden nog toegevoegd in de finale versie:

 • de termijn waarbinnen de BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de GBPV-installatie worden meegedeeld aan de exploitanten van de betrokken GPBV-installaties door de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning wordt opgetrokken naar 60 dagen (in plaats van “binnen een maand”). Op die manier kan zowel de actualisatie van het meerjarenprogramma als de publicatie van de BBT-conclusies op hetzelfde tijdstip kenbaar gemaakt worden aan de exploitant;
 • voor brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met uitsluitend vloeibare brandstoffen (dus niet LPG, LNG, CNG) die beschikken over een milieuzorgsysteem en een online controlesysteem dat dezelfde garanties biedt als trimestriële controles, wordt de frequentie van de plaatsbezoeken door de milieucoördinator herleid tot ten minste één controle per kalenderjaar;
 • nieuw artikel met betrekking tot minirecyclageparken;
 • de sectorale lozingsvoorwaarden gekoppeld aan verontreinigd hemelwater voor opslag van afvalstoffen werden uitgebreid, de gemiddelde waarden werden geschrapt en zijn direct van toepassing;
 • wijziging omschrijving van rubriek 53.2 in de indelingslijst: Bemalingswater moet maximaal terug in de grond gebracht worden. Soms is hiervoor behandeling van het bemalingswater noodzakelijk. Om behandeling mogelijk te maken, wordt de vereiste dat het grondwater onbehandeld moet zijn, uit de omschrijving rubriek 53.2 in de indelingslijst gehaald. Er is namelijk geen mogelijkheid om af te wijken van de indelingslijst. De vereiste wordt opgenomen in artikel 5.53.6.1.1 van Vlarem II en hierop wordt een afwijkingsmogelijkheid voorzien. Op deze wijze kan behandeling in gemotiveerde gevallen toch toegestaan worden.

Geschrapt in finale versie

Volgende voorgestelde wijzigingen aan VLAREM II werden geschrapt uit de finale versie:

 • artikel 4.4.4.4 §1 (sectorale parameters waarvoor geen sectorale meetfrequentie opgenomen is);
 • het verplaatsen van de sectorale voorwaarden inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), batterijen en accu’s naar een nieuwe subafdeling;
 • het terugbrengen van het energiegebruik voor het opstellen van een energieplan van 0,5 PJ naar 0,1 PJ;
 • artikel 4.1.6.2 met betrekking tot het verankeren van een duurzaam materialenbeheer (circulaire economie) binnen de inrichting;
 • artikel 4.7.0.1 §1 (verplichting dat asbesthoudende afvalstoffen op stortplaatsen verpakt moeten zijn in bigbags);
 • uiterlijk op 1 januari 2019 moet zo’n koelinstallatie voorzien zijn van een manometer op de hoge en de lagedrukzijde en thermometers die de oververhittingstemperatuur, de onderkoelingstemperatuur en de compressortemperatuur aangeven (artikel 5.16.3.3);
 • artikel 4.2.5.2.1, 4.2.5.3.1 met betrekking tot het op de hoogte stellen van de afdeling Handhaving dat voor een bepaalde parameter een inrichtingspecifieke meetmethode van toepassing is.

Meer duiding over de voornaamste wijzigingen van de Vlarem-trein 2017 vindt u op senTRAL.

Zin in meer?

Ben je nog niet volledig op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen. Volg dan zeker de Basisopleiding milieuadministratie, de Update milieuadministratie, of Milieuadministratie: de belangrijkste jaarlijkse aangiftes.

Ben je vooral geïnteresseerd in het effect dat deze nieuwe wetgeving uitvoert op de omgevingsvergunning, bekijk dan zeker de opleiding ‘De omgevingsvergunning‘ of ‘Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

Weinig tijd? Bekijk dan het webinar De VLAREM-trein 2017 in de praktijk wanneer en waar u wil!

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

't Zomert bij NCOI Learning

Zomeropleidingen

Chill stand is geen stilstand. Keer opgeladen met nieuwe vakkennis (en AirPods*) terug naar het werk na een ontspannen en leerrijke vakantie. Kies uit meer dan 50 opleidingen en boek je zomeropleiding nu!

Zomeropleidingen

Ontdek het aanbod

Online leerreizen

Ontdek de nieuwste vorm van e-learning. Kies uit opleidingen over leadership, professionele vaardigheden of veerkracht. Leer bij waar en wanneer jij wil! Voor een unieke online leerervaring die blijft nazinderen.

Online leerreizen

Ontdek het aanbod

De Zomer van M&D

Een ruim aanbod aan juridische en juridisch-fiscale webinars en seminaries gespreid over juli en augustus.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect