Waar zit jouw bedrijf op de veiligheidscultuurladder?

by Audrey Van den Bempt

Met de veiligheidscultuurladder stimuleer je het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Maar wat houdt deze veiligheidscultuurladder in en hoe gaat een audit hiervan in zijn werk?

Vijf treden op de veiligheidscultuurladder

De veiligheidscultuurladder beoordeelt de organisatie per trede hoe een organisatie scoort op 6 bedrijfsaspecten en 18 bedrijfskarakteristieken. Op basis van de score per bedrijfsaspect wordt een totaalbeoordeling opgemaakt.

De veiligheidscultuurladder bestaat uit 5 niveaus. Elk cultuurniveau is de ontwikkelingsfase waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheid in houding en gedrag.

 

1. Eerste of pathologische niveau

“Bij ons gebeuren geen ongevallen, waarom moeten we ons bezighouden met preventie of veiligheid?” Er wordt weinig geïnvesteerd in verbetering van veiligheidsgedrag.

 

2. Tweede of reactieve niveau

Er worden enkel preventiemaatregelen genomen wanneer er iets mis is gegaan: reactief in plaats van proactief.

 

3. Het derde of berekende niveau

Preventiemaatregelen zijn van toepassing omdat dit ‘opbrengt’. Het naleven van veiligheidsprocedures is belangrijk, maar dan wel uit eigenbelang. De betrokkenheid van veiligheid ligt bij de veiligheidsprofessional en het management.

 

4. Het vierde of proactieve niveau

Hier is de veiligheid prioriteit. Er wordt continu gewerkt aan verbeteringen en bewustzijn. Medewerkers spreken elkaar aan en zijn gemotiveerd om hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen en dit wordt gewaardeerd.

 

5. Vijfde of generatieve niveau

Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel in alles wat men doet.
De veiligheidscultuurladder kan ook worden gebruikt als instrument voor veiligheidsbewustzijn als kwaliteitsaspect. De veiligheidscultuurladder wordt dan gebruikt bij aanbesteding in de vorm van een minimumeis of als gunningscriterium.

 

Het certificatieschema
Het certificatieschema maakt duidelijk wat er van het managementsysteem en de auditors wordt verwacht.
In het certificaatschema van de veiligheidscultuurladder wordt per trede geformuleerd:

 • Waaraan men moet voldoen? (de eis)
 • Welke criteria erbij horen? (de norm)
 • Hoe men de bedrijfssituatie waardeert? (de scores)
 • Waar de auditoren op letten? (de auditorenrichtlijn)

 

Geen klassieke audit
Het verloop van de audit van de veiligheidscultuurladder is erg verschillend van klassieke audits. Enkele belangrijke kenmerken van de audit van de veiligheidscultuurladder zijn:

 • Geen toezichtaudits
 • Elke audit is een initiële audit.
 • Nadruk wordt gelegd op veiligheidsgedrag en veiligheidsbewustzijn
 • Gepeild in welke mate de medewerkers van hoog tot laag in de organisatie handelingen bewust veilig uitvoeren
 • Voortdurend gepeild naar houdingen, attitudes, normen en waarden tegenover veiligheid
 • Open vragen
 • Focus ligt op houding en gedrag en niet op objectief auditbewijs
 • Audits door twee auditoren
 • Audittijd wordt vastgelegd door normbeheerder en is ook redelijk lang: hoge kostprijs
 • Ook op andere locaties zoals op kantoor bij sales en aankoop of in atelier zal de houding en het het gedrag worden gepeild.
 • De verhouding met de keten zoals met onderaannemers, leveranciers en collega-bedrijven krijgt ook aandacht.

Auteur: Jan Dillen, Vinçotte

 

Zin in meer?

Wil je meer weten over veiligheidsmanagement? Neem dan zeker een kijkje in het ruim aanbod opleidingen:

Ogen tekort op de werkvloer?

Het is belangrijk iedereen op de werkvloer te betrekken in het veiliger maken van de werkplek en samen te werken aan de veiligheidscultuur, maar het is vaak moeilijk om mensen effectief mee te krijgen. Samen zie je meer! Via de gratis RiskRaporter app kunnen u en uw collega’s snel en gestructureerd gevaarlijke situaties melden.

Lees ook