Waarom is een ISO 45001-opleiding nuttig? Interview met Karin Vanden Berghe, Senior Management Consultant bij C9 International deel 2

Waarom is een ISO 45001-opleiding nuttig? Interview met Karin Vanden Berghe, Senior Management Consultant bij C9 International deel 2
Sinds maart 2018 is de OHSAS 18001-veiligheidsnorm vervangen door de veiligheidsmanagementsysteemnorm ISO 45001. Als professional is het zeer belangrijk dat u uw kennis over deze norm continu bijspijkert en op peil houdt.

Sinds maart 2018 is de OHSAS 18001-veiligheidsnorm vervangen door de veiligheidsmanagementsysteemnorm ISO 45001. Als professional is het zeer belangrijk dat u uw kennis over deze norm continu bijspijkert en op peil houdt. We vroegen Karin Vanden Berghe, Senior Management Consultant bij C9 International en docente bij Kluwer Opleidingen, waarom deelname aan het ISO45001-seminarie van Kluwer Opleidingen zo belangrijk is.

Kunt u iets meer vertellen over het ISO45001-seminarie dat u in opdracht van Kluwer Opleidingen doceert?

Karin Vanden Berghe: “Zeker. Ik presenteer het Kluwer-seminarie “De ISO 45001:2018 opzetten en invoeren”. Dit is een basisopleiding die deelnemers op een praktische manier wegwijs maakt hoe ze een veiligheidsmanagementsysteem moeten opzetten, invoeren en opvolgen in hun organisatie. Ik leer hen ook hoe ze de verbinding moeten maken tussen een veiligheidsmanagementsysteem en andere aspecten van bedrijfsvoering.”

“Sinds de invoering van de nieuwe norm ISO 45001 ligt de focus van deze opleiding vooral op veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen. Tegelijk leg ik een link naar de ISO-normen 14001 en 9001, om op die manier de raakpunten tussen de diverse normen goed te kunnen toelichten.”

Wie neemt deel aan deze opleiding? En welke vragen ziet u regelmatig opduiken?

KVB: “Opvallend is dat deze opleiding populair is bij een diverse mix van professionals: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, kwaliteitsverantwoordelijken, managers, bedrijfsleiders,… Bovendien zien we deelnemers uit alle sectoren, en van zowel kleine ondernemingen als multinationals. Dit bewijst dat organisaties steeds meer aandacht besteden aan het belang en de voordelen van een goede implementatie van een veiligheidsmanagementsysteemnorm, wat tijdens dit interview ongetwijfeld aan bod zal komen.”

“De meeste deelnemers zijn reeds vertrouwd met een ander managementsysteem dan ISO 45001. Een veel voorkomende vraag is dan ook hoe ze de nieuwe norm succesvol kunnen integreren in hun huidig systeem. Daarnaast krijg ik ook dikwijls vragen over het opzetten van een heldere strategie als rode draad binnen een veiligheids- en welzijnsbeleid. Het begrip ‘strategie’ definieer ik als een kader van doelstellingen die men binnen de organisatie wil bereiken. Op het vlak van veiligheid denk ik bijvoorbeeld aan veiligheidsprestaties, veiligheidsverbetering, zo weinig mogelijk incidenten en schadegevallen veroorzaken, veilig werken,…”

Hoe gaan deelnemers trouwens om met de complexiteit en continue wijzigingen in veiligheidsmanagementsystemen?

KVB: “Veel bedrijven willen vooral geïnformeerd willen worden over hoe ze een bestaand managementsysteem (bijvoorbeeld OHSAS 18001) correct en efficiënt moeten upgraden naar ISO 45001. De nieuwe normen tonen bedrijven wel wat ze moeten doen en welke managementstappen ze moeten ondernemen, maar niet hoe dat moet gebeuren. Dat mag een bedrijf dus zelf invullen. En het principe van een ISO-norm is dat deze toepasbaar moet zijn voor alle bedrijven, van eenmanszaak tot multinational, in zowel de profit- als non-profit-sector en met zowel een eenvoudige als zeer complexe interne structuur.”

“In de praktijk zorgt dit abstracte karakter er echter voor dat men extra nood heeft aan begeleiding en houvast, zodat zeker de goede werkwijze wordt toegepast in het implementeren en uitrollen van een veiligheidsmanagementsysteem. Bedrijven willen weten wat ze met bepaalde hoofdstukken in ISO 45001 moeten doen.”

“Veel vrijheid bij de implementatie van een managementsysteem – wat ISO 45001 toelaat – is niet altijd een voordeel voor de personen die binnen een organisatie aan de slag moeten gaan. Het is een hele uitdaging geworden om de eigen bedrijfscontext en bijhorende complexiteit zo goed mogelijk om te zetten naar werkbare oplossingen. Mijn deelnemers stel ik alvast gerust dat ze bepaalde algemene tools, zoals een interne strategische analyse of SWOT-analyse, als kompas voor de strategische richting kunnen gebruiken.”

“Daarbij komt nog dat theoretische voorbeelden en documenten onvoldoende houvast bieden om een veiligheidsbeleid in de onderneming uit te stippelen. Tijdens het Kluwer-seminarie stel ik telkens opnieuw vast dat elke onderneming eigen specifieke kenmerken heeft, waarbij uiteraard ook de sector een cruciale rol speelt. Bedrijven in de chemische of nucleaire sector moeten bijvoorbeeld rekening houden met extra risico’s ten opzichte van “veiligere” sectoren. Dat heeft een weerslag op de gedocumenteerde informatie die heel eenvoudig of toch complexer kan zijn.”

Bedankt voor deze toelichting.

KVB: “Graag gedaan.”

Zin in meer?

Karin Vanden Berghe licht de diverse aspecten van de ISO-norm 45001 toe tijdens het dagseminarie “De ISO 45001:2018 opzetten en invoeren”. Met de opleiding Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2018 krijg je praktische tips en tricks voor doeltreffende interne audits.

Biografie

Sinds 2011 werkt Karin Vanden Berghe als senior consultant en verantwoordelijke business unit Managementsystemen kwaliteit, milieu & veiligheid bij Cloud Nine International. “Being on cloud nine means that you are on top of the world, that you have no worries”. Hiervoor blikt Karin terug op gevarieerde werkervaringen als Business Excellence manager bij BD, consultant bij SGS, Field Evaluator Raw Materials bij Levi Strauss en kwaliteitsverantwoordelijke bij Annabel textiles. Het delen van deze ervaringen geven kleur en motivatie bij het geven van de trainingen

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect